خانه » نهال انگور

Showing 1–12 of 30 results

نهال انگور احمدی

ویژگی های نهال انگور احمدی

 • مقاومتی خوب در برابر خشکی
 • زمان برداشت میوه: اول مهر ماه
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: نسبتا کشیده _ نسبتا درشت
 • رنگ محصول: زرد مایل به سبز و قرمز
 • هسته: دارد

نهال انگور بلک سیدلس

ویژگی های نهال
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 30 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3/ 4×4

نهال انگور بلک ویلیام

ویژگی های نهال
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 25 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور بیدانه پیکامی

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2300
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید:100 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور بیدانه زرد

ویژگی های نهال
 • هسته: ندارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم

نهال انگور بیدانه قرمز

ویژگی های نهال
 • هسته: ندارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2100
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم

نهال انگور پرلت

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 20/ 1900
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 60سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور تبرزه

ویژگی های نهال انگور تبرزه قرمز و زرد

 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: کشیده _ درشت
 • رنگ محصول: زرد_ سبز_ قرمز
 • وزن هر خوشه: ۶۸۲ گرم
 • آبیاری مناسب: هر ۲۰ روز ۱۵ لیتر
 •  زمان گل دادن: دیر گل
 • هسته: دارد

نهال انگور خضری قرمز

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 20/ 2000
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 100 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور خلیلی

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 90 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور‌ دست ارچین

ویژگی های نهال انگور‌ دست ارچین

 • زادگاه: ایران
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول:درشت و بیضی شکل
 • رنگ محصول: سبز
 • هسته: دارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • فصل برداشت: تابستان

نهال انگور دیزماری

توضیحات نهال انگور دیزماری  (Dizmari grape seedling) نهال انگور دیزماری Dizmari grape seedling یکی از ارقام اصلاح شده انگور و جزو