خانه » فروشگاه نهال

Showing 1–12 of 59 results

گردو ژنوتیپ کانادایی تیپ 9

مشخصات نهال
 • خاستگاه و منشاء رویش :کشور کانادا
 • زمان گلدهی: دیرگل – مقاوم در برابر سرما (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه)
 • ارتفاع نهال: حداکثر رشد 6 متر
 • زمان باردهی: از سال اول
 • تولید اقتصادی: از سال 4
 • عملکرد بالا (درخت 7 – 10 ساله، حدودا 60 – 70 کیلوگرم گردو می دهد)

گردو فرنور پیوندی

ویژگی های نهال
 • مناطق مناسب کاشت درخت گردو فرنور: نیمه سردسیری، سردسیری، کوهستانی و معتدل
 • میزان باردهی درخت گردو فرنور: در هر هکتار 6 تن
 • دیرگل، کوتاه قد، زودبازده
 • تعداد میوه گردو فرنور بر واحد کیلوگرم: 80 الی 85 عدد
 • ارتفاع مناسب کاشت، بالاتر از 2500 متر از سطح دریا
 • خاستگاه کشور فرانسه

نهال انگور احمدی

ویژگی های نهال انگور احمدی

 • مقاومتی خوب در برابر خشکی
 • زمان برداشت میوه: اول مهر ماه
 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: نسبتا کشیده _ نسبتا درشت
 • رنگ محصول: زرد مایل به سبز و قرمز
 • هسته: دارد

نهال انگور بلک سیدلس

ویژگی های نهال
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 30 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3/ 4×4

نهال انگور بلک ویلیام

ویژگی های نهال
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 25 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور بیدانه پیکامی

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2300
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید:100 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور بیدانه زرد

ویژگی های نهال
 • هسته: ندارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم

نهال انگور بیدانه قرمز

ویژگی های نهال
 • هسته: ندارد
 • فصل کاشت: اوایل اسفند/اواخر اردیبهشت
 • ارتفاع از سطح دریا: 50/ 2100
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم

نهال انگور پرلت

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 20/ 1900
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 60سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور تبرزه

ویژگی های نهال انگور تبرزه قرمز و زرد

 • روش تکثیر: قلمه زنی
 • شکل رشد محصول: کشیده _ درشت
 • رنگ محصول: زرد_ سبز_ قرمز
 • وزن هر خوشه: ۶۸۲ گرم
 • آبیاری مناسب: هر ۲۰ روز ۱۵ لیتر
 •  زمان گل دادن: دیر گل
 • هسته: دارد

نهال انگور خضری قرمز

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 20/ 2000
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 100 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3

نهال انگور خلیلی

ویژگی های نهال
 • ارتفاع از سطح دریا: 2300/50
 • دمای محل کاشت: 52 درجه سانتی گراد
 • باردهی: از سال دوم
 • عمر مفید: 90 سال
 • مقاومت سرمایی: 100 الی 500 ساعت دمای زیر 7درجه
 • فاصله کاشت: 3×3